Uni-login kommer på cirka en uge før FP9 - Herefter kun adgang, hvis jeres skole har betalt! SE PRIS OG BESTIL
Matematisk ordbog Kontakt
En linje imellem to punkter på periferien af en cirkel.

*IMAGEcirkelkorde.pngIMAGE*