Skolerne kan købe licens til RegneRegler.dk for skoleåret 2018/2019, og lige nu gives 50% rabat. Læs mere
Del på

Koordinatsystemet i planen (x,y)

Punkters koordinater


Punktet P's koordinat bestemmes af x og y koordinatet.

Et koordinatsystem kan bruges til grafisk at afbilde data i form af punkter.

Et punkts placering i et koordinatsystem angives med to koordinater. (Vi kalder dem her x,y).

Det første koordinat x indikerer, hvor langt henad i x-aksens retning punktet ligger, og det andet koordinat y indikerer, hvor langt opad eller nedad i y-aksens retning punktet ligger. Dvs. at punktet ligger på det sted, hvor begge de to retningsangivelser bliver opfyldt.

Eksempel:
For at tegne punktet (2,3) ind i et koordinatsystem, skal du gå to enheder ud af x-aksen og derefter 3 enheder opad i y-aksens retning og derefter markere punktet med en prik.

Punkter kan navngives med bogstaver.
Hvis punktet (2,3) f.eks. hedder P, skriver man P(2,3).
Emnet "Koordinatsystemet i planen (x,y)" fortsætter: Grafen for en funktion

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Generelt
Gå videre til: Grafen for en funktion