På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 72.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2020/2021?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Del på

Koordinatsystemet i planen (x,y)

Grafen for en funktion

Når du skal tegne en graf for en funktion, som f.eks. en lineær funktion på formen y = 2x + 1 (en ret linje), skal du bruge et koordinatsystem.

For hvert tal x, der sættes ind i funktionen, vil der komme et tilsvarende tal y ud af funktionen.

Hvis du f.eks. sætter 2 ind i stedet for x, vil 5 komme ud som y-værdi, fordi y=2*2+1=5.

Hvis du sætter x-værdien 4 ind i funktionen, vil y-værdien 9 komme ud af funktionen, fordi y=2*4+1=9 osv.

De forskellige par af x- og y-værdier kan tegnes ind i koordinatsystemet som punkter på formen (x,y), f.eks. (2,5) og (4,9).

Udregner du tilstrækkelig mange par af x- of y-værdier, vil de som indtegnede punkter i koordinatsystemet tilsammen danne grafen for funktionen.

For at gøre det mere overskueligt for dig selv, når du skal tegne en graf, kan du lave en støttepunktstabel, hvor du i øverste række skriver x-værdierne, og i den nederste række skriver de udregnede y-værdier.
Der findes mange andre navne for sådan en tabel.
Sommetider kaldes den f.eks. for redekam, sildeben eller hestestald.
Emnet "Koordinatsystemet i planen (x,y)" fortsætter: Andre koordinatsystemer

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Punkters koordinater
Gå videre til: Andre koordinatsystemer