Uni-login kommer på cirka en uge før FP9 - Herefter kun adgang, hvis jeres skole har betalt! SE PRIS OG BESTIL
Matematisk ordbog Kontakt

Kongruente figurer

Tilbage til ordbog
Man kalder to figurer kongruente, hvis deres form er ens, og de har samme størrelse (dvs. dækker det samme område.)

Det kunne f.eks. være to felter på et skakbræt eller to "hajtænder" i et vejkryds.

Figurerne behøver ikke vende den samme vej, men kan f.eks. være spejlvendte, eller det kan være nødvendigt at parallelforskyde eller rotere dem, for at de dækker hinanden.

Der kan både være tale om to- og tredimensionale figurer.

Se også emnet: "Ligedannede figurer".