Uni-login kommer på cirka en uge før FP9 - Herefter kun adgang, hvis jeres skole har betalt! SE PRIS OG BESTIL
Matematisk ordbog Kontakt

Hypotenuse

Tilbage til ordbog
Hypotenusen er den lange side i en retvinklet trekant.