Uni-login kommer på cirka en uge før FP9 - Herefter kun adgang, hvis jeres skole har betalt! SE PRIS OG BESTIL
Matematisk ordbog Kontakt

Herons formel

Tilbage til ordbog
Herons formel bruges til at finde arealet af en trekant, hvor man kun kender længden af de 3 sider.

s=frac{1}{2}*(a+b+c)

A=sqrt{s*(s-a)*(s-b)*(s-c)}