På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 72.000 besøg på RegneRegler.dk 😱

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2019/2020?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Matematisk ordbog Kontakt
En graf er en slags billede, som viser hvordan to eller flere størrelser hænger sammen.

Hvis man for eksempel tegner en lineær funktion (en ret linje) i et koordinatsystem, så har man tegnet en graf for funktionen.