Uni-login kommer på cirka en uge før FP9 - Herefter kun adgang, hvis jeres skole har betalt! SE PRIS OG BESTIL
Matematisk ordbog Kontakt

Forskrift

Tilbage til ordbog
Forskrift er et andet ord for formlen eller ligningen for et matematisk udtryk og bruges typisk i funktioner.

F.eks.:
Linjens ligning er.....
Forskriften for den lineære funktion er.....