Uni-login kommer på cirka en uge før FP9 - Herefter kun adgang, hvis jeres skole har betalt! SE PRIS OG BESTIL
Matematisk ordbog Kontakt

Første kvadrant

Tilbage til ordbog
Et koordinatsystem opdeles af akserne i 4 kvadranter.

Første kvadrant: Både x og y er større end 0.

*IMAGEkvadranter.pngIMAGE*