På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 72.000 besøg på RegneRegler.dk 😱

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2019/2020?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Matematisk ordbog Kontakt

Første kvadrant

Tilbage til ordbog
Et koordinatsystem opdeles af akserne i 4 kvadranter.

Første kvadrant: Både x og y er større end 0.

*IMAGEkvadranter.pngIMAGE*