Ved FP9/FP10 vil betalende skoler fortsat have adgang - og fortsat UDEN login SE PRIS OG BESTIL
Matematisk ordbog Kontakt

Første kvadrant

Tilbage til ordbog
Et koordinatsystem opdeles af akserne i 4 kvadranter.

Første kvadrant: Både x og y er større end 0.

*IMAGEkvadranter.pngIMAGE*