På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 72.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2020/2021?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Matematisk ordbog Kontakt

Fjerde kvadrant

Tilbage til ordbog
Et koordinatsystem opdeles af akserne i 4 kvadranter.

Fjerde kvadrant: x er positiv og y er negativ.

*IMAGEkvadranter.pngIMAGE*