Ved FP9/FP10 vil betalende skoler fortsat have adgang - og fortsat UDEN login SE PRIS OG BESTIL
Del på

Enhedscirklen

Andre sammenhænge

Enhedscirklens formel:

x^2+y^2=1

cos^2(v)+sin^2(v)=1

Pythagoras bevirker, at vi kan se, at kvadratet af sinus og cosinus af vinklen altid er 1.

Sinus og cosinus gentager sig.

cos(v)=cos(2*pi*k+v)

(For alle heltal k.)

sin(v)=sin(2*pi*k+v)

(For alle heltal k.)

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Tangens