Uni-login kommer på cirka en uge før FP9 - Herefter kun adgang, hvis jeres skole har betalt! SE PRIS OG BESTIL
Matematisk ordbog Kontakt
Division betyder: "at dividere ét tal med et andet tal".

For eksempel:

18:3

er en division.

Kvotient er resultatet af en division.