Uni-login kommer på cirka en uge før FP9 - Herefter kun adgang, hvis jeres skole har betalt! SE PRIS OG BESTIL
Matematisk ordbog Kontakt
En diagonal er en linje, som forbinder to vinkler, og ikke er en kant (i en figur med mindst 4 kanter).