På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 78.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2021/2022?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Del påCirkelafsnit

Areal af et cirkelafsnit

Areal af et cirkelafsnit

Arealet af et cirkelafsnit kan beregnes med formlen:

A=frac{1}{2}*r^2*(theta-sin(theta))

Hvor θ er vinklen imellem de to radier, i radianer.

Hvis man istedet har vinklen i grader, kan man omregne dette med formlen:

theta=frac{grader*pi}{180}
Emnet "Cirkelafsnit" fortsætter: Omkreds

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Generelt
Gå videre til: Omkreds

Beregn cirkelafsnittets areal

Indtast radius og vinkel i radianer

Radius :
Vinkel i radianer :
Pi :
Beregn