Uni-login kommer på cirka en uge før FP9 - Herefter kun adgang, hvis jeres skole har betalt! SE PRIS OG BESTIL
Matematisk ordbog Kontakt

Centervinkel, cirkel

Tilbage til ordbog
En centervinkel er en vinkel fra centrum af en cirkel, der spænder over en cirkelbue.

Centervinklen er samme vinkel som det buestykke, den spænder over.