På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 72.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2020/2021?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Del på

Brøker

Gange brøker sammen

Man ganger to brøker med hinanden ved at gange tæller med tæller og nævner med nævner.

Eksempel:

frac{2}{7}*frac{4}{9}=

frac{2*4}{7*9}=

frac{8}{63}
Emnet "Brøker" fortsætter: Dividere

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Minus
Gå videre til: Dividere

Gange to brøker med hinanden

Indtast værdierne (tallene) i regnemaskinen:

Tællere : *
Nævnere :
Beregn
Opgave:

Kan du gange to brøker sammen?
Prøv opgave