Uni-login kommer på cirka en uge før FP9 - Herefter kun adgang, hvis jeres skole har betalt! SE PRIS OG BESTIL
Del på

Brøker

Gange brøker sammen

Man ganger to brøker med hinanden ved at gange tæller med tæller og nævner med nævner.

Eksempel:

frac{2}{7}*frac{4}{9}=

frac{2*4}{7*9}=

frac{8}{63}
Emnet "Brøker" fortsætter: Dividere

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Minus
Gå videre til: Dividere

Gange to brøker med hinanden

Indtast værdierne (tallene) i regnemaskinen:

Tællere : *
Nævnere :
Beregn
Opgave:

Kan du gange to brøker sammen?
Prøv opgave