På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 72.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2020/2021?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Del på

Brøker

Dividere brøker

Man dividerer to brøker ved at gange med den "omvendte" brøk.

Det vil sige:

frac{a}{b}:frac{c}{d}=

frac{a}{b}*frac{d}{c}=

frac{a*d}{b*c}

Eksempel:

frac{2}{7}:frac{4}{9}=

Vi "vender" den sidste brøk:

frac{2}{7}*frac{9}{4}=

Vi ganger tæller med tæller og nævner med nævner:

frac{2*9}{7*4}=

frac{18}{28}=

Brøken kan forkortes med 2 og bliver derfor:

frac{9}{14}

Når man vender brøken på hovedet, så kaldes det "den reciprokke brøk".

Det er et andet ord for den omvendte brøk, som ofte står i matematikbøger.
Emnet "Brøker" fortsætter: Logaritme og kvadratrod

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Gange
Gå videre til: Logaritme og kvadratrod

Dividere to brøker med hinanden

Indtast værdierne (tallene) i regnemaskinen:

Tællere : :
Nævnere :
Beregn