Uni-login kommer på cirka en uge før FP9 - Herefter kun adgang, hvis jeres skole har betalt! SE PRIS OG BESTIL
Matematisk ordbog Kontakt
Hvis man skriver et tal, som en division, kaldes det en brøk.

For eksempel 5:9 (fem divideret med 9) kan skrives som brøken:

frac{5}{9}

Det øverste tal kaldes tælleren (hvor mange 9'ende-dele vi har), og det nederste kaldes nævneren.

Man kan også sige, at man tager 5 ud af 9 lige store dele.