Uni-login kommer på cirka en uge før FP9 - Herefter kun adgang, hvis jeres skole har betalt! SE PRIS OG BESTIL
Matematisk ordbog Kontakt

Brøk gange heltal

Tilbage til ordbog
Man ganger en brøk med et heltal ved at gange tælleren med heltallet:

Eksempel:

2*frac{1}{3}=frac{2*1}{3}=frac{2}{3}

Man kan også bruge de generelle regler for, hvordan man ganger brøker med brøker, da heltallet 2 kan skrives som brøken 2:1

Eksempel:

frac{2}{1}*frac{1}{3}=frac{2*1}{1*3}=frac{2}{3}