På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 72.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2020/2021?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Del på

Binomialfordeling

Hvad er middelværdien?

Middelværdien er middelantallet af succeser.

Den skrives som:

E(X)=mu=n*p

Hvis vi f.eks. kaster en mønt fire gange, hvad er så middeltallet for antallet af gange, vi får "krone"?:

P(krone) = p = 0,5

n = 4

Middeltallet bliver:

mu=n*p=4*0,5=2
Emnet "Binomialfordeling" fortsætter: Varians og standardafvigelse

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Kumuleret sandsynlighed
Gå videre til: Varians og standardafvigelse