På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 72.000 besøg på RegneRegler.dk 😱

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2019/2020?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Matematisk ordbog Kontakt
En balance er et begreb inden for årsrapporter eller regnskaber, som siger noget om en virksomheds formue og gæld f.eks. ved årets afslutning.

Balancen indeholder virksomhedens formue (aktiver) og virksomhedens gæld (passiver).
Forskellen mellem de to tal angiver egenkapitalen.