Skolerne kan købe licens til RegneRegler.dk for skoleåret 2018/2019, og lige nu gives 50% rabat. Læs mere
Matematisk ordbog Kontakt
En balance er et begreb inden for årsrapporter eller regnskaber, som siger noget om en virksomheds formue og gæld f.eks. ved årets afslutning.

Balancen indeholder virksomhedens formue (aktiver) og virksomhedens gæld (passiver).
Forskellen mellem de to tal angiver egenkapitalen.