Uni-login kommer på cirka en uge før FP9 - Herefter kun adgang, hvis jeres skole har betalt! SE PRIS OG BESTIL
Matematisk ordbog Kontakt
En balance er et begreb inden for årsrapporter eller regnskaber, som siger noget om en virksomheds formue og gæld f.eks. ved årets afslutning.

Balancen indeholder virksomhedens formue (aktiver) og virksomhedens gæld (passiver).
Forskellen mellem de to tal angiver egenkapitalen.