Ved FP9/FP10 vil betalende skoler fortsat have adgang - og fortsat UDEN login SE PRIS OG BESTIL
Matematisk ordbog Kontakt

Areal af rombe

Tilbage til ordbog
Arealet af en rombe (eller rhombe) kan udregnes på flere måder, alt efter hvad man har til rådighed:

Hvis man har diagonallængderne:

A=frac{1}{2}*d_1*d_2

(Hvor d1 og d2 er diagonallængderne.)

Hvis man har sidelængden og en af vinklerne:

A=sin(alpha)*a^2

(Hvor α er en vinkel, og a er sidelængden.)

Hvis man har sidelængden og radius af den indskrevne cirkel:

A=2*a*r

(Hvor a er sidelængden, og r er radius af den indskrevne cirkel.)