Uni-login kommer på cirka en uge før FP9 - Herefter kun adgang, hvis jeres skole har betalt! SE PRIS OG BESTIL
Matematisk ordbog Kontakt

Areal af et kvadrat

Tilbage til ordbog
Arealet af et kvadrat kan udregnes med formlen:

A=a^2

(Hvor a er sidelængden.)

Et kvadrat er den firkant, som har det største areal i forhold til sin omkreds.