Uni-login kommer på cirka en uge før FP9 - Herefter kun adgang, hvis jeres skole har betalt! SE PRIS OG BESTIL
Matematisk ordbog Kontakt

Areal af en cirkelring

Tilbage til ordbog
Arealet af en cirkelring kan udregnes med formlen:

A=pi*(R^2-r^2)

(Hvor R er radius af den store cirkel, og r er radius af den lille cirkel.)