Uni-login kommer på cirka en uge før FP9 - Herefter kun adgang, hvis jeres skole har betalt! SE PRIS OG BESTIL
Matematisk ordbog Kontakt

Areal af en cirkel

Tilbage til ordbog
Arealet af en cirkel kan beregnes med formlen:

A=pi*r^2

(Hvor A er arealet, og r er radius.)