Uni-login kommer på cirka en uge før FP9 - Herefter kun adgang, hvis jeres skole har betalt! SE PRIS OG BESTIL
Matematisk ordbog Kontakt

Anden-aksen

Tilbage til ordbog
Anden-aksen er Y-aksen (den lodrette akse) i et koordinatsystem.