På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 72.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2020/2021?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Matematisk ordbog Kontakt

Anden-aksen

Tilbage til ordbog
Anden-aksen er Y-aksen (den lodrette akse) i et koordinatsystem.