På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 72.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2020/2021?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Matematisk ordbog Kontakt

Årsrapport

Tilbage til ordbog
En virksomheds årsrapport eller årsregnskab er et udtryk for de vigtigste økonomiske aktiviteter i det forgangne regnskabsår.

Årsrapporten indeholder en såkaldt balance og en resultatopgørelse.

Den fortæller aktionærer og andre interesserede, hvordan det er gået virksomheden i løbet af året.