Skolerne kan købe licens til RegneRegler.dk for skoleåret 2018/2019, og lige nu gives 50% rabat. Læs mere
Matematisk ordbog Kontakt

Årsrapport

Tilbage til ordbog
En virksomheds årsrapport eller årsregnskab er et udtryk for de vigtigste økonomiske aktiviteter i det forgangne regnskabsår.

Årsrapporten indeholder en såkaldt balance og en resultatopgørelse.

Den fortæller aktionærer og andre interesserede, hvordan det er gået virksomheden i løbet af året.