Del på

Linjestykke

Hvad er et linjestykke?

Linjestykke
Et linjestykke vises tit med afsluttende vinkelrette streger.
Et linjestykke er et stykke af en linje, der er afgrænset af et punkt i hver ende.

Man støder tit på linjestykker i geometrien, f.eks. i en trekant, hvor siderne er linjestykker mellem 3 punkter.

Gav afsnittet mening?

Længden af et linjestykke

Da et linjestykke går mellem to punkter, kan vi bruge afstandsformlen for to punkter (x1, y1) og (x2, y2) til at beregne længden.

|AB|=sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}

Gav afsnittet mening?

Beregn længden af et linjestykke

x
y
Punkt 1


Punkt 2


Beregn

Midtpunkt af linjestykke

Midtpunktet af et linjestykke mellem punkterne A(x1, y1) og B(x2, y2) kan findes med formlen:

(x_m,y_m)=(frac{x1+x2}{2},frac{y1+y2}{2})

Formlen beskriver gennemsnittet af de to x koordinater og gennemsnittet af de to y koordinater.

Gav afsnittet mening?