Skolerne kan nu bestille adgang til RegneRegler.dk for næste skoleår, og lige nu gives 50% rabat på løsningen. Læs mere
Del på

Andengrads-polynomium

Hvad er et andengrads-polynomium?

Parabel
En parabel er en grafisk afbildning af et andengradspolynomium i koordinatsystemet.
En funktion er et andengrads-polynomium, hvis den kan skrives således:

f(x)=a*x^2+b*x+c

(og a ikke er 0)

Det grafiske billede af et andengrads-polynomium er en parabel, og man kan derfor bruge de samme formler som for parabler.

Navnet henviser til, at der er mange (poly) led, hvor den uafhængige variabel (x) går op i anden potens/grad.
Emnet "Andengrads-polynomium" fortsætter: a,b og c

Gav afsnittet mening?

Gå videre til: a,b og c