Skolerne kan nu bestille adgang til RegneRegler.dk for næste skoleår, og lige nu gives 50% rabat på løsningen. Læs mere
Matematisk ordbog Kontakt

Diskriminanten

Tilbage til ordbog
Diskriminanten fortæller om et polynomium har flere rødder. F.eks. i en andengradsligning, om den har 0, 1 eller 2 løsninger.

For andengradsligningen:

0=ax^2+bx+c

er diskriminanten:

D=b^2-4ac

For D gælder at:

D>0, to forskellige rødder/løsninger

D=0, En rod/løsning

D<0, Ingen rødder/løsninger