På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 72.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2020/2021?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Matematisk ordbog Kontakt

Y-koordinat

Tilbage til ordbog
En y-koordinat er en del af angivelsen af et punkts placering (på anden-aksen) i et koordinatsystem.

Eksempel:

Et punkt angives til (4,5) i et koordinatsystem.

Det vil sige, at punktet kan findes 4 ud fra x-aksen og 5 op ad y-aksen.