På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 78.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2021/2022?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Del påVektorer i planen

Determinanten af to vektorer

Determinanten ligner skalarproduktet, men har nogle andre egenskaber.

Determinanten skrives tit i skarpe parenteser eller som "det()":

det( ->{a}, ->{b})=[ ->{a}, ->{b}]= ^{a} o  ->{b}=a_x*b_y-a_y*b_x

det( ->{a}, ->{b})=-det( ->{b}, ->{a})

det( ->{a}, ->{b})=|a|*|b|*sin(v)

Determinanten kan også bruges til at finde vinklen mellem to vektorer.

Hvis determinanten er 0, er de to vektorer parallelle.

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Skalarprodukt

Find determinanten

Vektor a
Vektor b
x


y


Beregn