På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 72.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2020/2021?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Del på

Rombe

Arealet af en rombe

Rombe
Rombe med sidelængden a, vinklen α, diagonalerne d1 og d2.

Arealet af en rombe kan udregnes på flere måder alt efter, hvad man har til rådighed:

Hvis man har diagonallængderne:

A=frac{1}{2}*d_1*d_2

(Hvor d1 og d2 er diagonallængderne.)

Hvis man har sidelængden og en af vinklerne:

A=sin(alpha)*a^2

(Hvor α er en vinkel, og a er sidelængden.)

Hvis man har sidelængden og radius af den indskrevne cirkel:

A=2*a*r

(Hvor a er sidelængden, og r er radius af den indskrevne cirkel.)
Emnet "Rombe" fortsætter: Omkreds

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Generelt
Gå videre til: Omkreds

Beregn areal af en rombe

Diagonallængde (d1) :
Diagonallængde (d2) :
Sidelængde :
Vinkel i grader (alpha) :
Radius af den indre cirkel :
Beregn