På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 72.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2020/2021?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Del på

Rektangel

Diagonallængde i et rektangel

Rektangel med diagonal
Diagonalen i et rektangel går fra "hjørne" til "hjørne". Der er to diagonaler i et rektangel, der begge er lige lange.

Diagonallængden kan beregnes med Pythagoras læresætning, og det giver formlen:

d=sqrt{a^2+b^2}

(Hvor a er længden, og b er bredden.)

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Omkreds