På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 72.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2020/2021?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Del på

Reduktion

Brøker og reduktion

Man støder tit på brøker i reduktion, og her er det vigtigt, at man kan huske, hvordan man regner med brøker.

Eksempel med addition:

frac{1}{a}+frac{2}{3a}=frac{3}{3a}+frac{2}{3a}=frac{3+2}{3a}=frac{5}{3a}

Når vi lægger brøkerne sammen, så finder vi først en fællesnævner, forlænger brøkerne og lægger tællerne sammen.

Eksempel på forkortelse af brøk:

frac{2}{4a}=frac{2:2}{4a:2}=frac{1}{2a}

Her ser vi, at 2 går op i både tæller og nævner, og derfor kan vi forkorte brøken med 2.

Det kan så blive mere avanceret:

frac{2x}{x^2+x}=frac{x*(2)}{x*(x+1)}

Her kan brøken forkortes med x, så den bliver:

frac{2}{x+1}

Her brugte vi en af parentes-regnereglerne, nemlig:

a*(b+c)=ab+ac

Eksempel hvor to brøker ganges sammen:

frac{1}{2}*frac{2x}{3y}=frac{1*2x}{2*3y}=frac{2x}{6y}=frac{x}{3y}
Emnet "Reduktion" fortsætter: Potenser

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Parenteser
Gå videre til: Potenser