Uni-login kommer på cirka en uge før FP9 - Herefter kun adgang, hvis jeres skole har betalt! SE PRIS OG BESTIL
Matematisk ordbog Kontakt
Rationale tal er alle heltal samt de tal, der kan skrives som brøker.

Skrives med symbolet:

\mathbb{Q}

Eksempler på rationale tal kunne være:

-100 eller 0 eller 27 eller frac{1}{2} eller frac{4}{5}