Ved FP9/FP10 vil betalende skoler fortsat have adgang - og fortsat UDEN login SE PRIS OG BESTIL
Matematisk ordbog Kontakt

Pythagoras

Tilbage til ordbog
Pythagoras' læresætning siger, at i en retvinklet trekant, er hypotenusens kvadrat lig summen af kateternes kvadrater.

Eller som formel:

c^2=a^2+b^2

c er hypotenusens længde (længden af den længste side).

a og b er længden af kateterne (de korte sider).