På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 72.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2020/2021?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Del på

Pyramidestub

Sidelængden på en pyramidestub

Pyramidestub
Pyramidestub med grundfladerne G og g, højden h, sidelængden a og midtnormalerne m1 og m2

Sidelængden a kan beregnes, hvis man kender højden (h), og længden af midtnormalerne (m1 og m2), som går fra "kanten" til centrum.

(Se m1, m2 og a på tegningen.)

Den opmærksomme læser vil opdage, at det er en retvinklet trekant, og at formlen bruger Pythagoras læresætning.

a=sqrt{h^2+(m_1-m_2)^2}

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: rumfang