På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 78.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2021/2022?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Del påProportional funktion

Formlen for en proportional funktion

For at en funktion er proportional, skal den kunne skrives på formen:

f(x)=a*x

Det vil sige, at f(x) skal være resultatet af x gange et tal.

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Generelt
Gå videre til: Bedste proportionale funktion

Find formlen for en proportional funktion

Man kan finde formlen for en proportional funktion, hvis man har to værdier og deres resultater, ved at bruge formlen:

a=frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}

og derefter indsætte a i formlen:

f(x)=a*x

Hvis man kun har et punkt, kan man bruge 0,0 som det andet punkt:

a=frac{y}{x}

Formlen for a fremkommer, når man skal finde linjens ligning ud fra to punkter, da en proportional funktion er en linje, der går i gennem (0,0)

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Generelt
Gå videre til: Bedste proportionale funktion

Find a i en proportional funktion

Indtast de to punkter

Punkt 1
x1

y1

Punkt 2
x2

y2

Beregn

Voksende eller aftagende

En proportional funktion kan være enten voksende eller aftagende.

Hvis f(x) bliver større, når x bliver større, er den voksende.

Hvis f(x) bliver mindre, når x bliver større, er den aftagende.

Det ses også på grafen, at hvis man går til højre og y går opad, så er funktionen voksende.

Eksemplet med prisen på chokolade ovenover giver en voksende graf.

a viser også om funktionen er voksende eller aftagende:

a > 0: Funktionen er voksende.

a < 0: Funktionen er aftagende.
Emnet "Proportional funktion" fortsætter: Bedste proportionale funktion

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Generelt
Gå videre til: Bedste proportionale funktion