På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 72.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2020/2021?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Del på

Parallelepipedum

Rumfang af et skævvinklet parallelepipedum

Skævvinklet parallelepipedum
Skævvinklet parallelepipedum med sidelængderne a,b og c samt vinklen v.
Rumfanget af et skævvinklet parallelepipedum kan beregnes med:

V=a*b*c*sin(v)

a, b og c = højde, bredde og dybde.

V (store V) = rumfang (Volumen).

v (lille v) = vinklen parallelepipedum'et er trykket skævt.

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Retvinklet