Skolerne kan købe licens til RegneRegler.dk for skoleåret 2018/2019, og lige nu gives 50% rabat. Læs mere
Del på

Parallelepipedum

Overfladeareal af en kasse

Retvinklet parallelepipedum / kasse
Retvinklet parallelepipedum (kasse) med sidelængderne a,b og c.
Overfladearealet af et retvinklet parallelepipedum kan beregnes med følgende formel:

O=2*(a*b+a*c+b*c)

a, b og c = højde, bredde og dybde.

O = Overfladeareal.

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Generelt
Gå videre til: Skævvinklet

Rumfang af en kasse

Retvinklet parallelepipedum / kasse
Retvinklet parallelepipedum (kasse) med sidelængderne a,b og c.

Rumfanget af en kasse (et retvinklet parallelepipedum) kan udregnes med formlen:

V=a*b*c

a, b og c = højde, bredde og dybde.

V = rumfang (Volumen).
Emnet "Parallelepipedum" fortsætter: Skævvinklet

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Generelt
Gå videre til: Skævvinklet

Beregn rumfanget af en kasse

Indtast de tre sidelængder

a :
b :
c :
Beregn