På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 78.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2021/2022?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Del påParabel

Tegning af parabel

For at tegne en parabel i koordinatsystemet skal man udregne nogle reference-punkter.

Det er altid godt at starte med parablens toppunkt og skæring(erne) med x-aksen.

Derudover får man punktet (0,c) foræret gratis, da dette kan aflæses direkte.

De andre punkter bør vælges passende, så man kan se parablens form ordentligt.

En god hovedregel er, at man bør udregne mindst 7 punkter.

Punkterne skrives i et sildeben, og parablen tegnes med frihånd som en kurve igennem punkterne.
Emnet "Parabel" fortsætter: Toppunkt

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Ligning
Gå videre til: Toppunkt

Tegn parabel

a :
b :
c :
Beregn