På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 78.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2021/2022?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Del påParabel

Parablens ligning

Parablens ligning
Parabel med a,b og c, indtegnet i koordinatsystemet.

En parabel kan skrives på formlen (har forskriften):

y=a*x^2+b*x+c

Det officielle navn for formlen er et "andengradspolynomium".
Grafen (se tegningen) af et andengradspolynomium er en parabel.

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Generelt
Gå videre til: Tegning

Parablens ABC

Parablens udseende og a
a>0, benene opad
a<0, benene nedad
a=0, Ikke parabel, men linje
Værdierne af a,b og c har betydning for parablens udseende.

a:

Jo længere væk a er fra 0, desto mere stejle er parablens ben.

a < 0: Parablens ben vender nedad.
a > 0: Parablens ben vender opad.
a = 0: Det er ikke en parabel, men derimod en linje.

b:

b = 0: Toppunktet ligger på y-aksen i (0,c)

b forskellig fra 0: Toppunktet ligger ikke på y-aksen.

c:

Viser parablens skæring med y-aksen. (da x er 0)

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Generelt
Gå videre til: Tegning

Formel for en parabel, hvis man kender rødderne og a

Man kan finde formlen for en parabel, hvis man kender rødderne og a ud fra følgende:

y=a*(x-x_1)*(x-x_2)
Emnet "Parabel" fortsætter: Tegning

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Generelt
Gå videre til: Tegning

Parablens formel ud fra to rødder og a

x1 (ene rod) :
x2 (anden rod) :
a :
Beregn