På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 78.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2021/2022?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Del påParabel

Parablens brændpunkt

Parablens brændpunkt
Alle lysstråler der kommer lodrette ind i parablen, reflekteres ind i brændpunktet. Alle lysstråler der går ind i parablen igennem brændpunktet, reflekteres lodret ud.
Parablens brændpunkt kan beregnes med formlerne:

x=frac{-b}{2*a}

y=c-frac{b^2-1}{4*a}

Brændpunktet er det punkt, hvor stråler paralelle med parablens midterlinje reflekteres til, når de kommer ind i parablen.

De stråler, der kommer ind i parablen og går igennem brændpunktet, kommer lodrette ud igen.

Strålerne kan f.eks. være radiosignaler eller lys, og teknikken kendes blandt andet fra parabolantenner.

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Toppunkt
Gå videre til: 3 kendte punkter

Parablens ledelinje

Parablens ledelinje
Alle punkter på parablen har samme afstand til brændpunktet, som afstanden til ledelinjen.
Parablens ledelinje kan beregnes med formlen:

y=c-frac{b^2+1}{4*a}

Alle punkter på parablen har samme afstand til brændpunktet som punktets korteste afstand til ledelinjen.
Emnet "Parabel" fortsætter: 3 kendte punkter

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Toppunkt
Gå videre til: 3 kendte punkter