På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 72.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2020/2021?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Del på

Observationer

Hvad er intervaller?

Man er tit nødt til at inddele i intervaller for at gøre tallene mere overskuelige.

Intervallerne beskrives med klammer, f.eks. ]0;50] betyder fra og UDEN 0, til og MED 50.

Intervallet [0;50[ betyder fra og MED 0, til og UDEN 50.

Tallene ovenfor kan f.eks. skrives op med intervaller på 50.

Eksempel: Lommepenge for en klasse med 25 elever, opdelt i intervaller, vist som fordelingstabel:

Interval]0;50]]50;100]]100;150]]150;200]]200;250]
Hyppighed710521
Frekvens28%40%20%8%4%
Summeret hyppighed717222425
Summeret frekvens28%68%88%96%100%

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Generelt

Begreber for intervaller

Hyppighed:

Hvor mange gange et tal optræder i dette interval.

Frekvens:

Hvor mange gange et tal optræder i dette interval, udregnet i procent.

F.eks. frekvensen for intervallet ]0;50]: hyppighed : antal x 100% = 7 : 25 x 100% = 28%

Summeret hyppighed:

Hvor mange gange der optræder et tal i dette interval, sammenlagt med de tidligere intervaller.

F.eks. i intervallet ]100;150] bliver den summerede hyppighed 7+10+5=22

Summeret frekvens:

Den summerede hyppighed, som procent.

Typeinterval:

Sumkurve
1. kvartil, median og 3. kvartil er indtegnet med stiplede linjer.
Det interval som har flest observationer, i intervallet ovenover er typeintervallet ]50;100].

Der kan godt være flere typeintervaller.

I intervaller vil man typisk lave et diagram (en model) med en sumkurve, til at aflæse 1. og 3. kvartil samt medianen.

Middeltallet:

Middeltallet er en slags gennemsnit for intervaller.

Hvis man skal finde middeltallet, kan det være en fordel at udarbejde en fordelingstabel over intervallerne.

Interval]0;50]]50;100]]100;150]]150;200]]200;250]
Midt imellem2575125175225
Hyppighed710521
Samlet7 x 2510 x 755 x 1252 x 1751 x 225


Herefter kan vi udregne middeltallet, som bliver:

Samlede lommepenge:

7x25 + 10x75 + 5x125 + 2x175 + 1x225 = 175 + 750 + 625 + 350 + 225 = 2125

som fordeles imellem 25 elever: 2125 : 25 = 85

Middeltallet er derfor 85.

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Generelt