Skolerne kan købe licens til RegneRegler.dk for skoleåret 2018/2019, og lige nu gives 50% rabat. Læs mere
Del på

Mængdelære

Hvad er prædikater?

Nogle gange skal man sige, at noget gælder for en mængde.

Dette kaldes et prædikat.

For eksempel hvis vi har mængden:

A={1,2,3,4}

Så kan vi lave en delmængde:

\{x\inA|x>2\}=\{3,4\}

x\inA|x>2

Betyder:

x\inA: x er med i mængden A.

Prædikatet:

x>2: x er større end 2.

Det vil sige, at x er et element i A, og x er større end 2.

| kan også kaldes: "For hvilket det gælder".

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Komplementær og mængdedifference