På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 72.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2020/2021?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Del på

Mængdelære

Foreningsmængden

Foreningsmængden
Foreningsmængden består af alle de elementer, som findes i mængderne i alt.

Foreningsmængden består af de elementer, som mængderne har tilsammen.

Med andre ord er det mængderne lagt sammen.

M U N=\{1,2,3,4,5\} U \{4,5,6,7\}=\{1,2,3,4,5,6,7\}

Det vises som en bue med benene opad.

Det kan huskes ved, at "alt det der falder ned, kommer ned i buen".

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Generelt
Gå videre til: Delmængde

Fællesmængden

Fællesmængden
Fællesmængden består kun af de elementer, som mængderne har fælles.

Fællesmængden består af de elementer, som mængderne har tilfælles.

M n N=\{1,2,3,4,5\} n \{4,5,6,7\}=\{4,5\}

Den indeholder KUN de elementer, som findes i begge mængder.

Det beskrives som en bue med benene nedad.
Det kan huskes ved, at "der kun er plads til lidt på toppen af buen".
Emnet "Mængdelære" fortsætter: Delmængde

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Generelt
Gå videre til: Delmængde