På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 72.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2020/2021?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Del på

Linje

Linjens ligning

En linje kan beskrives ud fra ligningen:

y=a*x+b

a indikerer linjens hældning.

Hvis a=0, er linjen vandret.

Hvis a>0, så går linjen op ad i x-aksens retning.

Hvis a<0, så går linjen ned ad i x-aksen retning.

b indikerer skæringen med y-aksen.

Ligningen kan beskrive alle linjer, pånær i særtilfældet med en lodret linje: x=tal.

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Generelt
Gå videre til: Skæringspunkt

Linjens ligning ud fra to koordinater

Linjens ligning ud fra to punkter


Man kan finde linjens ligning ud fra to koordinater:

(x1,y1) og (x2, y2).

Disse to punkter giver følgende formel for a og b i linjens ligning:

a=frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}

b=y_1-a*x_1

Disse kan så indsættes i linjens ligning:

y=a*x+b

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Generelt
Gå videre til: Skæringspunkt

Linjens ligning ud fra to punkter

x
y
Punkt 1


Punkt 2


Beregn

Linjens ligning ud fra et punkt og en hældning

En ret linje med hældningen a, som går igennem punktet (x0, y0) har linjens ligning (også kaldet formlen for linjens ligning):

y-y_0=a*(x-x_0)

Hvis man i stedet for a har en vinkel med x-aksen, kan denne beregnes med:

a=tan(v)

(Hvor v er vinklen.)
Emnet "Linje" fortsætter: Skæringspunkt

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Generelt
Gå videre til: Skæringspunkt