På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 72.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2020/2021?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Del på

Lineær funktion

Hvad er lineær vækst?

Hvis x vokser med 1, så ændres y med a.

Hvis x vokser med Deltax, så ændres y med a*Deltax.

Dette kan beskrives med formlen:

Deltay=a*DeltaxDelta (Græsk delta) betyder "vokser".

F.eks. beskriver Deltax at hvis x vokser fra 5 til 10, så er Deltax=10-5=5

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Hvad er b?