På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 72.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2020/2021?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Del på

Lineær funktion

Hældningskoefficienten og dens betydning

Hældningskoefficienten afgør funktionens monotoni (funktionens opførsel).

a < 0: Funktionen er aftagende.

a > 0: Funktionen er voksende.

a = 0: Funktionen er konstant.

a kaldes ofte stigningstallet.

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Generelt
Gå videre til: Hvad er b?

Bestemmelse af a ud fra to punkter

Hvis en ret linje går igennem to punkter med koordinaterne (x1, y1) og (x2, y2), kan a beregnes med formlen:

a=frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}=frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Generelt
Gå videre til: Hvad er b?

Lineær funktion - beregn a og b ud fra to punkter

Indtast de to punkter

Punkt 1
x1

y1

Punkt 2
x2

y2

Beregn

a ud fra vinklen v

Det er også muligt at finde a ved at måle/kende vinklen v mellem x-aksen og den givne rette linje:

a=tan(v)
Emnet "Lineær funktion" fortsætter: Hvad er b?

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Generelt
Gå videre til: Hvad er b?